Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

Hi sinh 30/6/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán Xuân Lâm - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán Xuân Lâm - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1959, hi sinh 14/04/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán Xuân Lâm - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán Xuân Lâm - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1959, hi sinh 14/04/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán Xã Tắc - Tuyên Quang - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán Xã Tắc - Tuyên Quang - Hà Tuyên, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán Vĩnh Thanh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán Vĩnh Thanh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán Tiên Động - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán Tiên Động - Tứ Kỳ - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 5/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...