Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuây

Sinh 1948

Hi sinh 6/6/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuây

  Nguyên quán Gia lương - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuây, nguyên quán Gia lương - Gia Viễn - Ninh Bình hi sinh 06/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 22/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Xuây

  Nguyên quán Gia Lương - Gia Viễn - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuây, nguyên quán Gia Lương - Gia Viễn - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 06/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 11/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...