Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1948

Hi sinh 19 - 05 - 1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Gia Tương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Gia Tương - Hà Bắc hi sinh 05.06.1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 02/08/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Thái Sơn - Hàm Yên - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Thái Sơn - Hàm Yên - Tuyên Quang hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...