Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1938

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Gia Tương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Gia Tương - Hà Bắc hi sinh 05.06.1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 19 - 05 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 02/08/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Thái Sơn - Hàm Yên - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Thái Sơn - Hàm Yên - Tuyên Quang hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...