Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3856 857 - 079 3857 430 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán Yên Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán Yên Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán Trưc Thành - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán Trưc Thành - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1953, hi sinh 18/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán Trang Việt - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán Trang Việt - Yên Lãng - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán Thiệu Duy - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán Thiệu Duy - Thiệu Hoá - Thanh Hoá, sinh 1937, hi sinh 17/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán Thiệu Công - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán Thiệu Công - Thiệu Hoá - Thanh Hoá, sinh 1944, hi sinh 28/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...