Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

Sinh 1926

Hi sinh 20/02/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

  Nguyên quán Xuân Yên - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ất, nguyên quán Xuân Yên - Triệu Phong - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

  Nguyên quán Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ất, nguyên quán Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh hi sinh 15 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất

  Nguyên quán Long Xuyên - Bến Cât - Bình Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất, nguyên quán Long Xuyên - Bến Cât - Bình Dương hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất

  Nguyên quán Hưng tiến - Hưng nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ất, nguyên quán Hưng tiến - Hưng nguyên - Nghệ An, sinh 1946, hi sinh 13/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...