Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn ới

Nguyên quán Yên Thọ - Như Xuân - Thanh Hóa

Sinh 1952

Hi sinh 28/4/1972

Cấp bậc B1

Đơn vị D2 - E9 - F304

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn ới

  Nguyên quán Yên Thọ - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ới, nguyên quán Yên Thọ - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 28 - 4 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn ới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Danh ới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh ới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lâm - Hiệp - Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát - Bình Định
 4. Liệt sĩ Phạm Văn ới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...