Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn ới

Nguyên quán Yên Thọ - Như Xuân - Thanh Hoá

Sinh 1952

Hi sinh 28 - 4 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn ới

  Nguyên quán Yên Thọ - Như Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ới, nguyên quán Yên Thọ - Như Xuân - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn ới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Danh ới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh ới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lâm - Hiệp - Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát - Bình Định
 4. Liệt sĩ Phạm Văn ới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...