Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Vi Ân

Sinh 1920

Hi sinh 25/10/1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
ĐT: 0223833122

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Vi Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vi Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Hà Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
 2. Liệt sĩ Vi Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ân

  Nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Ân, nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 15 - 10 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ân

  Nguyên quán Quảng Phú - Quảng Điền - Thừa Thiên - Huế

  Liệt sĩ Nguyễn Ân, nguyên quán Quảng Phú - Quảng Điền - Thừa Thiên - Huế, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...