Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Viết Cư

Sinh 1948

Hi sinh 21/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết

  Nguyên quán Tam Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Viết , nguyên quán Tam Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 10/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết , nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Giao Lâm - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Viết , nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tân - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Viết

  Nguyên quán Tam Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Viết , nguyên quán Tam Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 10/07/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Viết , nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 21/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tân - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...