Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngừng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngừng

  Nguyên quán Quỳnh Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngừng, nguyên quán Quỳnh Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngừng

  Nguyên quán Quỳnh Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngừng, nguyên quán Quỳnh Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngừng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đoàn Tùng - Xã Đoàn Tùng - Huyện Thanh Miện - Hải Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngừng

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Ngừng, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...