Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân An

Sinh 1938

Hi sinh 18/5/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân An

  Nguyên quán Xuân Hương - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân An, nguyên quán Xuân Hương - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh hi sinh 06/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân An

  Nguyên quán Tiền Phong - Yên Định - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân An, nguyên quán Tiền Phong - Yên Định - Thanh Hóa, sinh 1949, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân An

  Nguyên quán Tân Thành - Phú Bình - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân An, nguyên quán Tân Thành - Phú Bình - Hà Nam Ninh, sinh 1938, hi sinh 18/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân An

  Nguyên quán Quảng Hưng - Phú Cừ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân An, nguyên quán Quảng Hưng - Phú Cừ - Hải Hưng, sinh 1954, hi sinh 27 - 8 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ NGUYỄN XUÂN AN

  Nguyên quán Điện Trung - Điện Bàn - Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN XUÂN AN, nguyên quán Điện Trung - Điện Bàn - Quảng Nam, sinh 1931, hi sinh 25/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...