Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến

Hi sinh 26/1/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến

  Nguyên quán Vũ Sơn - Vũ Tiến - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, nguyên quán Vũ Sơn - Vũ Tiến - Thái Bình hi sinh 01/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến

  Nguyên quán Tiên Phương - Tiên Lữ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, nguyên quán Tiên Phương - Tiên Lữ - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến

  Nguyên quán Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, nguyên quán Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Tây hi sinh 12/07/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến

  Nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến

  Nguyên quán K37 - Ba Đình - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, nguyên quán K37 - Ba Đình - Hà Nội, sinh 1947, hi sinh 02/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...