Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng

Sinh 1950

Hi sinh 26/9/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng

  Nguyên quán Thanh Liên - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng, nguyên quán Thanh Liên - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 26/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng

  Nguyên quán Thanh Liên - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng, nguyên quán Thanh Liên - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Định Hoá - Thị Trấn Chợ Chu - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 15/, hi sinh 7/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Dốc Lã - Xã Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
 6. Xem thêm các kết quả khác...