Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng

Sinh 1941

Hi sinh 14/4/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng

  Nguyên quán Xuân Du - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng, nguyên quán Xuân Du - Như Xuân - Thanh Hoá hi sinh 19/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Xuân Mỹ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Xuân Mỹ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng

  Nguyên quán Thôn bùng - Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng, nguyên quán Thôn bùng - Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Tây, sinh 1957, hi sinh 09/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng

  Nguyên quán Thôn bùng - Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng, nguyên quán Thôn bùng - Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Tây, sinh 1957, hi sinh 09/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...