Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy

Sinh 1937

Hi sinh 5/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy

  Nguyên quán Ngọc Sương - Yên Thủy - Hòa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy, nguyên quán Ngọc Sương - Yên Thủy - Hòa Bình hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy

  Nguyên quán Hồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy, nguyên quán Hồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1961, hi sinh 03/07/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy

  Nguyên quán Hồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy, nguyên quán Hồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1961, hi sinh 03/07/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy

  Nguyên quán Đại Đồng - Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy, nguyên quán Đại Đồng - Tứ Kỳ - Hải Dương, sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy

  Nguyên quán Xuân Thuỷ - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huy, nguyên quán Xuân Thuỷ - Nam Hà hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...