Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ

Nguyên quán Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Sinh 1948

Hi sinh 10/1972

Cấp bậc S1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ

  Nguyên quán Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ, nguyên quán Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Tiến - Xã Tiên Tiến - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...