Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

Hi sinh 4/7/1952

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán Xuân Hoà - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán Xuân Hoà - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Nam Định, sinh 1957, hi sinh 21/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán Vụ Bản - Bình Lục - Nam Định, sinh 1957, hi sinh 21/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 06/09/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán Quỳnh đôi - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán Quỳnh đôi - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1958, hi sinh 27/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...