Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạnh

Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1945

Hi sinh 20 - 08 - 1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạnh

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạnh, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 20/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Thắng - Xã Mỹ Thắng - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Thắng - Xã Mỹ Thắng - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Trung Giang - Xã Trung Giang - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...