Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

Nguyên quán Hoàng Xá - Thanh Thuỷ - Vĩnh Thuỷ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán Hoàng Xá - Thanh Thuỷ - Vĩnh Thuỷ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán Hoàng Xá - Thanh Thuỷ - Vĩnh Thuỷ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán Cẩm Xá - Mỹ Hào - Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán Cẩm Xá - Mỹ Hào - Hưng Yên, sinh 1960, hi sinh 05/09/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán Cẩm Xá - Mỹ Hào - Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán Cẩm Xá - Mỹ Hào - Hưng Yên, sinh 1960, hi sinh 05/09/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Chu phan - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...