Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

Nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

Sinh 1946

Hi sinh 18/03/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Nhơn Hậu - An Nhơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Nhơn Hậu - An Nhơn - Nghĩa Bình, sinh 1952, hi sinh 11/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Duy Tiên - Hà Nam hi sinh 12/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...