Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

Nguyên quán Nhơn Hậu - An Nhơn - Nghĩa Bình

Sinh 1952

Hi sinh 11/12/1978

Cấp bậc Tiểu đội phó

Đơn vị C10 D9 E93

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình, sinh 1946, hi sinh 18/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Duy Tiên - Hà Nam hi sinh 12/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...