Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình, sinh 1946, hi sinh 18/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Nhơn Hậu - An Nhơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Nhơn Hậu - An Nhơn - Nghĩa Bình, sinh 1952, hi sinh 11/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Hoằng Giang - Hoằng Hóa - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo

  Nguyên quán Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thảo, nguyên quán Duy Tiên - Hà Nam hi sinh 12/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...