Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạo

Hi sinh 26/4/1975

Đơn vị E 46

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỹ Thọ - Xã Mỹ Thọ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Phước Sơn - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...