Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập

Hi sinh 26/8/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập

  Nguyên quán Tuy An - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập, nguyên quán Tuy An - Chương Mỹ - Hà Tây hi sinh 26 - 08 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập

  Nguyên quán Tuy An - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập, nguyên quán Tuy An - Chương Mỹ - Hà Tây hi sinh 26/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thái Thịnh - Xã Thái Thịnh - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 4/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...