Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu

Nguyên quán Cẩm Tiến - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Sinh 1944

Hi sinh 30/07/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu

  Nguyên quán Phú Xuân - Quảng Hoa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu, nguyên quán Phú Xuân - Quảng Hoa - Thanh Hóa hi sinh 14/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu

  Nguyên quán Phú Xuân - Quảng Hoa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu, nguyên quán Phú Xuân - Quảng Hoa - Thanh Hóa hi sinh 14/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu

  Nguyên quán Cẩm Tiến - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu, nguyên quán Cẩm Tiến - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1944, hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...