Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiêm

Nguyên quán Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu - Nghệ AnNghệ An

Hi sinh 9/1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiêm

  Nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiêm, nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiêm

  Nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiêm, nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiêm

  Nguyên quán Quỳnh Đôi - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiêm, nguyên quán Quỳnh Đôi - Nghệ An hi sinh 9/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Pleiku - Thành phố Pleiku - Gia Lai
 5. Xem thêm các kết quả khác...