Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

Nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình

Sinh 1958

Hi sinh 1/10/1977

Cấp bậc B2

Đơn vị E165 - F7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

  Nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên, nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên, nguyên quán Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên, nguyên quán Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên

  Nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiên, nguyên quán Tây Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...