Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiết

Nguyên quán Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Hưng

Sinh 1950

Hi sinh 17/10/1970

Cấp bậc H1

Đơn vị C1 - D4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
829 Quốc lộ 14 - P. Tân Bình - TX. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651 3879 254

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiết

  Nguyên quán Đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiết, nguyên quán Đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1958, hi sinh 05/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiết

  Nguyên quán Đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiết, nguyên quán Đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1958, hi sinh 05/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiết

  Nguyên quán Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiết, nguyên quán Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 17/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 5/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...