Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu

Nguyên quán Đồng Tâm - ứng Hoà - Hà Sơn Bình

Sinh 1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Lộc - Xã Mỹ Lộc - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thị Xã Bảo Lộc - Lâm Đồng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thị Xã Bảo Lộc - Lâm Đồng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...