Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu

Nguyên quán Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hoá

Sinh 1950

Hi sinh 17/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu

  Nguyên quán Kim Châu - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu, nguyên quán Kim Châu - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 31 - 7 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu

  Nguyên quán Kim Châu - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu, nguyên quán Kim Châu - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1947, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thiệu Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiệu Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Xuân lôi - Xã Xuân Lôi - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Xuân - Xã Hải Xuân - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...