Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thìn

Nguyên quán An Tiến - Mỹ Đức - Hà Tây

Sinh 1945

Hi sinh 04/03/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thìn

  Nguyên quán Võ Giang - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thìn, nguyên quán Võ Giang - Bắc Ninh hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thìn

  Nguyên quán Võ Giang - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thìn, nguyên quán Võ Giang - Bắc Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thìn

  Nguyên quán An Tiến - Mỹ Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thìn, nguyên quán An Tiến - Mỹ Đức - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Thái hoà - Xã Thái Hòa - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...