Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thình

Hiện đang yên nghỉ tại Tân Thạnh - Xã Kiến Bình - Huyện Tân Thạnh - Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/09/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thình

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thình, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 07/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thình

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thình, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại xã Mai thuỷ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...