Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh

Nguyên quán Đội 8 - Võ Cường - Tiên Sơn - Bắc Ninh

Sinh 1958

Hi sinh 05/07/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C17D2E3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh

  Nguyên quán Ngô Quyền - Tiến Lữ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh, nguyên quán Ngô Quyền - Tiến Lữ - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh

  Nguyên quán 26 - Cẩm Văn - Đống Đa - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh, nguyên quán 26 - Cẩm Văn - Đống Đa - Hà Nội, sinh 1958, hi sinh 19/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh

  Nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh, nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 28/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh

  Nguyên quán Vĩnh Ngọc - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh, nguyên quán Vĩnh Ngọc - Đông Anh - Hà Nội hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 6. Xem thêm các kết quả khác...