Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

Nguyên quán Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

Sinh 1960

Hi sinh 3/6/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Tân Thành - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Tân Thành - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Phúc Sơn - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Phúc Sơn - Tân Yên - Hà Bắc hi sinh 19/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Khánh Hội - Yên Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Khánh Hội - Yên Khánh - Ninh Bình hi sinh 22 - 03 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...