Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

Nguyên quán Tân Thành - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

Sinh 1949

Hi sinh 27/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 3/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Phúc Sơn - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Phúc Sơn - Tân Yên - Hà Bắc hi sinh 19/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Khánh Hội - Yên Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Khánh Hội - Yên Khánh - Ninh Bình hi sinh 22 - 03 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...