Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

Nguyên quán Khánh Hội - Yên Khánh - Ninh Bình

Hi sinh 22 - 03 - 1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 3/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Tân Thành - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Tân Thành - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán Phúc Sơn - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán Phúc Sơn - Tân Yên - Hà Bắc hi sinh 19/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...