Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

Nguyên quán Quảng Nam

Hi sinh 27/5/1967

Cấp bậc Huyện ủy viên

Đơn vị Huyện ủy D.K

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 149 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
ĐT: (058) 3 850 061 - (058) 3 850 399 – 0905490070

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Phạm xá - Trung thành - Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Phạm xá - Trung thành - Vụ Bản - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 19/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Cộng Hoà - Yên Mỹ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Cộng Hoà - Yên Mỹ - Hải Hưng hi sinh 09/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Hải Phương - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Hải Phương - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 30/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...