Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Phạm xá - Trung thành - Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Phạm xá - Trung thành - Vụ Bản - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 19/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Cộng Hoà - Yên Mỹ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Cộng Hoà - Yên Mỹ - Hải Hưng hi sinh 09/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Hải Phương - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Hải Phương - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 30/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...