Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thú

Nguyên quán Quảng Hợp - Quảng Trạch - Quảng Bình

Sinh 1960

Hi sinh 12/11/1981

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thú

  Nguyên quán Quảng Hợp - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thú, nguyên quán Quảng Hợp - Quảng Trạch - Quảng Bình, sinh 1960, hi sinh 11/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 11/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thú

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thú, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thú

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thú, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 01/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...