Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụ

Nguyên quán Trung Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

Sinh 1948

Hi sinh 13/01/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụ

  Nguyên quán Trung Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụ, nguyên quán Trung Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 13/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại Đông Anh - Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Ngọc Thanh - Xã Ngọc Thanh - Huyện Kim Động - Hưng Yên
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Mễ Sở - Xã Mễ Sở - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...