Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thử

Nguyên quán Trường Dương - Đông Hưng - Thái Bình

Sinh 1960

Hi sinh 4/9/1979

Cấp bậc B1

Đơn vị C6 - D2 - E751

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thử

  Nguyên quán Thái Nguyên

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thử, nguyên quán Thái Nguyên hi sinh 05/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thử

  Nguyên quán Trường Dương - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thử, nguyên quán Trường Dương - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1960, hi sinh 4/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Cao phong - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...