Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuật

Nguyên quán Cộng Hoà - Hưng Hoà - Thái Bình

Hi sinh 14/4/1984

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuật

  Nguyên quán Cộng Hoà - Hưng Hoà - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuật, nguyên quán Cộng Hoà - Hưng Hoà - Thái Bình hi sinh 14/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Tường Tây - Bình Định
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Khánh Thượng - Xã Khánh Thượng - Huyện Ba Vì - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...