Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực

Sinh 1944

Hi sinh 29/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực

  Nguyên quán Hồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực, nguyên quán Hồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam hi sinh 29/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Võng Xuyên - Xã Võng Xuyên - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Mão Điền - Xã Mão Điền - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại Song Hồ - Xã Song Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Bình Dương - Xã Bình Dương - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...