Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuộc

Nguyên quán Quỳnh Nguyên - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Hi sinh 5/1/1985

Cấp bậc U3 - CT

Đơn vị C3 A5 - Đặc công

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuộc

  Nguyên quán Quỳnh Nguyên - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuộc, nguyên quán Quỳnh Nguyên - Quỳnh Phụ - Thái Bình hi sinh 5/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuộc

  Nguyên quán Trung Đạo - Trung Hưng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuộc, nguyên quán Trung Đạo - Trung Hưng - Hải Hưng hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuộc

  Nguyên quán Trung Đạo - Trung Hưng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuộc, nguyên quán Trung Đạo - Trung Hưng - Hải Hưng hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13.02.1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...