Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thược

Nguyên quán Kim Thi - Hải Hưng

Sinh 1963

Hi sinh 14/1/1982

Cấp bậc B1

Đơn vị K32 - Cục Quân trang

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chư Prông - Huyện Chư Prông - Gia Lai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 14/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thược

  Nguyên quán Hải Lâm - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thược, nguyên quán Hải Lâm - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thược

  Nguyên quán Hải Lâm - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thược, nguyên quán Hải Lâm - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 3/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...