Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thương

Nguyên quán Hải Hà - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Hi sinh 1/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thương

  Nguyên quán Hải Hà - Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thương, nguyên quán Hải Hà - Triệu Sơn - Thanh Hóa hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 4/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Tân Chi - Xã Tân Chi - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...