Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường

Nguyên quán ý Nhân - ý Yên - Hà Nam Ninh

Hi sinh 27 - 06 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường

  Nguyên quán Nga Bách - Nga Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường, nguyên quán Nga Bách - Nga Sơn - Thanh Hóa hi sinh 4/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường

  Nguyên quán Nga Bách - Nga Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường, nguyên quán Nga Bách - Nga Sơn - Thanh Hóa hi sinh 4/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ nguyễn xuân thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn xuân thường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Phú - Xã Tây Xuân - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...