Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường

Nguyên quán Nga Bách - Nga Sơn - Thanh Hóa

Hi sinh 4/2/1979

Cấp bậc Binh nhất

Đơn vị C 2 - D 9 - E 107 - QK 7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường

  Nguyên quán ý Nhân - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường, nguyên quán ý Nhân - ý Yên - Hà Nam Ninh hi sinh 27 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường

  Nguyên quán Nga Bách - Nga Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường, nguyên quán Nga Bách - Nga Sơn - Thanh Hóa hi sinh 4/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ nguyễn xuân thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn xuân thường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Phú - Xã Tây Xuân - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...