Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thưởng

Nguyên quán Thiệu Vân - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Cấp bậc Binh nhì

Đơn vị D 2 - E 46

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thưởng

  Nguyên quán An Hải - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thưởng, nguyên quán An Hải - Hải Phòng, sinh 1944, hi sinh 12/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ nguyễn xuân thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn xuân thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thưởng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...